GKS Pniówek 74 Pawłowice - strona nieoficjalna

Strona klubowa

Najnowsza galeria

OBOZOWO
Ładowanie...

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 80, wczoraj: 88
ogółem: 210 631

statystyki szczegółowe

Regulamin Szkolenia Dzieci i Młodzieży

REGULAMIN

SZKOLENIA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZEZ

GKS „PNIÓWEK-74” PAWŁOWICE

    

               Założenia regulaminowe:

 1. Organizatorem zająć sportowych dla dzieci  jest Górniczy Klub Sportowy „Pniówek-74”, ul. Świerczewskiego 16, 43-251 Pawłowice. Odpowiedzialnym za organizację zajęć jest Członek Zarządu GKS „Pniówek-74” Koordynator Szkółki Piłkarskiej – Robert Piekarski.
 2. Zajęcia odbywają się w ramach zadania publicznego wspieranego z dotacji przydzielonych przez Gminę Pawłowice.
 3. Adresatem zadania są dzieci i młodzież wykazujące zainteresowanie uprawianiem piłki nożnej.Zajęcia prowadzone będą w ośmiu grupach wiekowych.
 4. Nabór prowadzony będzie przez trenerów zgodnie z informacjami podanymi na stronie internetowej i ulotkach.
 5. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów i trenerów sportowych GKS „Pniówek-74”, posiadających odpowiednie uprawnienia.
 6. Zajęcia odbywać się będą na obiektach sportowych będących w posiadaniu GKS „Pniówek-74” oraz wynajmowanych od innych podmiotów (boiska piłkarskie, hale sportowe, lodowisko, basen itp.). Koszty wynajmu obiektów sportowych pokrywa organizator.
 7. Zajęcia prowadzone są zgodnie z harmonogramem od września do grudnia, ustalanym przez koordynatora zajęć i podawany do wiadomości zawodnikom. Zajęcia odbywają się w określonych grupach wiekowych. Kryterium podziału na grupy jest wiek zawodnika. Liczba zawodników w grupie nie może przekraczać 25 osób.
 8. GKS „Pniówek-74” zastrzega sobie prawo do zmiany terminów zajęć z powodów niezależnych od klubu, pod warunkiem wcześniejszego poinformowania uczestników. Wszelkie informacje dla uczestników przekazywane będą na bieżąco przez prowadzących zajęcia oraz na stronie internetowej GKS „Pniówek-74”
 9. Opłata za udział w zajęciach wynosi 70 zł/miesiąc . Wpłatę za dany miesiąc należy dokonać do dnia 10-tego danego miesiąca u koordynatora lub trenera prowadzącego zajęcia.
 10. GKS „Pniówek-74” zastrzega sobie możliwość zmiany opłaty, pod warunkiem przekazania informacji uczestnikom w terminie co najmniej 1 miesiąca przez wprowadzeniem zmiany.
 11. Ze względu na wcześniejszą rezerwację obiektów sportowych, w przypadku nieobecności na zajęciach nie przysługuje zwrot opłat. Przypadki losowe będą rozpatrywane indywidualnie przez Koordynatora.
 12. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu, w tym zaleganie w opłatach skutkuje wezwaniem do zapłaty, a po 2 miesiącach skreśleniem z listy uczestników zajęć.
 13. Koszty udziału zawodników w turniejach sportowych będą pokrywane przez GKS „Pniówek-74” lub indywidualnie przez rodziców (opiekunów), wg szczegółowych ustaleń.
 14. GKS „Pniówek-74” zapewnia uczestnikom niezbędny sprzęt sportowy, w tym stroje sportowe. Przekazane zawodnikom stroje lub sprzęt sportowy będący własnością klubu, w przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w zajęciach szkółki, a także na wezwanie instruktora należy niezwłocznie zwrócić do klubu.
 15. W trakcie zajęć, w których biorą udział dzieci, pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników bierze instruktor prowadzący zajęcia. Za bezpieczeństwo zawodnika przed i po zajęciach, odpowiedzialność ponosi rodzic lub opiekun.
 16. GKS „Pniówek-74” zapewnia ubezpieczenie zawodników w trakcie zajęć.
 17. W zajęciach sportowych udział mogą brać dzieci, które nie posiadają przeciwwskazań lekarskich.
 18. Organizatorzy zajęć nie ponoszą odpowiedzialności za utracone mienie pozostawione w obiektach sportowych.
 19. Za szkody wyrządzone przez uczestników zajęć odpowiadają rodzice (opiekunowie).
 20. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminów obiektów, na których prowadzone są zajęcia sportowe.
 21. Zgłoszenie uczestnika do zajęć prowadzonych prze GKS „Pniówek-74”, jest jednoznaczne z przyjęciem i akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

 

                                                                    Prezes Zarządu GKS „Pniówek-74”

                                                                                   Michał Szypuła

 

Zegar

Reklama

Ostatnie spotkanie

SOKÓŁ ZABRZEG 0:6 PNIÓWEK PAWŁOWICE
2017-11-12, 17:00:00
    relacja »

Wyniki

Ostatnia kolejka 10
PNIÓWEK PAWŁOWICE 3:5 SIÓDEMKA TYCHY
ORLIK CZECHOWICE - DZIEDZICE 0:4 UMKS TRÓJKA CZECHOWICE - DZIEDZICE
AKS NADWIŚLAN GÓRA 3:0 SOKÓŁ ZABRZEG

Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 11

Statystyki drużyny